ข่าวประชาสัมพันธ์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
เมื่อวันที่ 22-24 ธันวาคม 2565
นางกาญจนา สังข์สี ผู้อำนวยการ​โรงเรียน​บ้านบางหิน
นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านบางหิน ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 44 รายการ
ได้รางวัลเหรียญทอง จำนวน 25 รายการ
ได้รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 6 รายการ
ได้รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 8 รายการ
ได้เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 4 รายการ
และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ 9 รายการ
ที่จังหวัดสตูล
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
นางกาญจนา สังข์สี ผู้อำนวยการ​โรงเรียน​บ้านบางหิน
พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบางหิน ได้จัดกิจกรรม "
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระประมุข ประกอบพิธีถวายราชสดุดีและวงพวงมาลา
ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านบางหิน
 

งานวันลอยกระทง ประจำปี 2565
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565
นางกาญจนา สังข์สี ผู้อำนวยการ​โรงเรียน​บ้านบางหิน
พร้อมด้วยคณะครูและวงโปงลางบางหินสังคีต โรงเรียนบ้านบางหิน ได้แสดงพิธีเปิดงานบนเวทีงานวันลอยกระทง ประจำปี 2565
หน้าเทศบาลอำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
การประชุม​ผู้บริหาร​ครู​และบุคลากร​ทางการศึกษาโรงเรียน​เรียน​ร่วมเพื่อขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก​สื่อ​บริการ​และความช่วยเหลือ​อื่นใดทางการศึกษา
เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565
นางกาญจนา สังข์สี ผู้อำนวยการ​โรงเรียน​บ้านบางหิน
ได้เข้าร่วมการประชุม​ผู้บริหาร​ครู​และบุคลากร​ทางการศึกษาโรงเรียน​เรียน​ร่วมเพื่อขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก​สื่อ​บริการ​และความช่วยเหลือ​อื่นใดทางการศึกษา ณ​ ห้องประชุม​ประกายพฤกษ์ ศูนย์​การศึกษา​พิเศษ​ จังหวัด​ระนอง
การพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ภายในโรงเรียนบริเวณโดยรอบเพื่อการป้องกันโรค
เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565
นางกาญจนา สังข์สี ผู้อำนวยการ​โรงเรียน​บ้านบางหิน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะเปอร์ร่วมด้วย เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ตะคียนงาม ได้ดำเนินงานการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยมีการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ภายในโรงเรียนบริเวณโดยรอบเพื่อการป้องกันโรคล่วงหน้าและรณรงค์การระวังโรคฉี่หนูปลอดภัยจากโรคฉี่หนูยึดหลัก 4 ลด คือ ลดหนู ลดการสัมผัส ลดการเสียชีวิต ลดการระบาด ทางโรงเรียนบ้านบางหินต้องขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่เป็นอย่างยิ่ง
เปิดภาคเรียน 2/2565
การนิเทศติดตาม ผลการดำเนินการบริหารงาน 4 ด้าน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565
นางกาญจนา สังข์สี ผู้อำนวยการ​โรงเรียน​บ้านบางหิน
ได้รับการนิเทศติดตาม ผลการดำเนินการบริหารงาน 4 ด้านการดำเนินงาน 3 กลยุทธ์ 9 จุดเน้น และการดำเนินงานตามเจตนารมณ์ในการสร้างสมรรถนะการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โดยมีศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ นางศุภศิริ ชัยวัชรินทร์


 
ข้อมูลโดย นายภาณุพงศ์  จินะทอง ผู้ดูแลระบบ
รับวัคซีนป้องกันเอชพีวี (มะเร็งปากมดลูก)
เมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565
นางกาญจนา สังข์สี ผู้อำนวยการ​โรงเรียน​บ้านบางหิน
มอบหมายให้คุณครูฟัครียะห์ โสะอ้น ดูแลนักเรียนเพื่อเข้ารับวัคซีนป้องกันเอชพีวี (มะเร็งปากมดลูก) ให้แก่นักเรียนเพศหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากเจ้าหน้าที่ของ รพ.สต.ตะเคียนงาม
ทางโรงเรียนขอขอบคุณเจ้าหน้าที่เป็นอย่างสูงที่ให้บริการด้านสุขภาพให้แก่นักเรียนเป็นอย่างดีเสมอ ณ โรงเรียนบ้านบางหิน
 

งานเกษียณ ครูจำเรียง นาคแก้ว
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565
นางกาญจนา สังข์สี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหิน
ได้จัดพิธีงานเกษียณมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการในปี 2565 เป็นเวลา 60 ปีคือ คุณครูจำเรียง นาคแก้ว เพื่อเป็นเกียรติยศ ขวัญกำลังใจให้กับครูที่เกษียณ มีการแสดงของครูและนักเรียนบนเวที โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนโซนกะเปอร์พัฒน์ ผู้นำหมู่บ้านบางหิน
แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน พร้อมมอบของขวัญให้แก่ครูที่เกษียณ


ข้อมูลโดย นายภาณุพงศ์  จินะทอง ผู้ดูแลระบบ
 
การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA)
เมื่อวันที่ 19-20 กันยายน 2565 นางกาญจนา สังข์สี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหิน ได้มีการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ของครูโรงเรียนบ้านบางหิน ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 จนถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนครูที่เข้ารับประเมิน 15 คน และคณะครูให้การต้อนรับ คณะกรรมการชุดที่ 1 นำโดย นางกาญจนา สังข์สี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหิน นายเอกชัย เจ้ยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนชนม์พัฒนา นางสาวพัทธ์ธีรา อุตตราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเบน และคณะกรรมการชุดที่ 2 นำโดย นางกาญจนา สังข์สี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหิน นายธีวุฒิ บุญโสภาส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนา ว่าที่ร้อยตรีสามารถ โต๊ะหยอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองหลาง ทั้งนี้การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ในครั้งนี้ผ่านลุล่วงไปด้วยดี ตามข้อตกลง
ข้อมูลโดย นายภาณุพงศ์  จินะทอง ผู้ดูแลระบบ

ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านบางหิน ร่วมแสดงมุฑิตาจิตคุณครูจำเรียง นาคแก้ว
ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านบางหิน พี่น้องชาวบางหิน และเพื่อนร่วมงานทั้งอดีต ปัจจุบันของคุณครูจำเรียง นาคแก้ว ร่วมแสดงมุฑิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ของคุณครูจำเรียง นาคแก้ว
วันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 9.00 -12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านบางหิน
#30 กันยายน 2565

ข้อมูลโดย นายภาณุพงศ์  จินะทอง ผู้ดูแลระบบ
 
ชุมชนและคณะครูร่วมกันพัฒนาโรงเรียน
ฉีดวัคซีนบาทยัค ป.6
นางกาญจนา สังข์สี ผู้อำนวยการ​โรงเรียน​บ้านบางหิน กรรมการประเมิน ว.PA
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565
นางกาญจนา สังข์สี ผู้อำนวยการ​โรงเรียน​บ้านบางหิน นายจตุพร​ พิณแก้ว​ ผู้อำนวยการ​โรงเรียน​บ้านบางปรุ​ และ นางสุณี​ย์​ โพช​นุกูล​ ครูชำนาญการพิเศษ​โรงเรียน​บ้านบางหิน​ ประเมินการพัฒ​นาตามข้อตกลง​ ​(PA)​ นางลัดดา​ ทองสพรั่ง​ ครู​โรงเรียน​บ้านบางปรุ ณ โรงเรียนบ้านบางปรุ
นักเรียนโรงเรียนบ้านบางหิน ได้เข้ารับทุนการศึกษาจาก อบจ.ระนอง
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565
นางกาญจนา สังข์สี ผู้อำนวยการ​โรงเรียน​บ้านบางหิน
นักเรียนโีรงเรียนบ้านบางหิน ได้เข้ารับทุนการศึกษาจาก อบจ.ระนอง จากนายธนกร บริสุทธิญาณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
ตามโครงการให้ความช่วยเหลือนักเรียนยากจนหรือด้อยโอกาสในจังหวัดระนอง จำนวนนักเรียนที่ได้รับทุน ทั้งหมด 19 คน
ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านข้อมูลโดย นายภาณุพงศ์  จินะทอง ผู้ดูแลระบบ
 
โรงเรียนบ้านบางหิน ขอแสดงความยินดีกับครู ที่ได้รับรางวัลผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกผลงานที่มีผลการปฏบัติที่เป็นเลิศ
โรงเรียนบ้านบางหิน ขอแสดงความยินดีกับ 1. คุณครูธิดาภรณ์ เทพแก้ว ได้ส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกผลงานที่มีผลการปฏบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practice). โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทครูผู้ใช้สื่อเทคโนโลยี ระบบ OBEC Content Center มีผลงานระดับดีเยี่ยม
2. ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูพรพรรณ สูงสง่า และครูชนาภรณ์ ชัยฉิม ได้ส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกผลงานที่มีผลการปฏบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice). โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทครูผู้ใช้สื่อเทคโนโลยี ระบบ OBEC Content Center มีผลงานระดับดีมาก
3. ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูกัมพล ยอดมงคล คุณครูจุฑารัตน์ ศรีใหม่ และคุณครูรัชดาภรณ์ จันทร์ส่งแสง ได้ส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกผลงานที่มีผลการปฏบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice). โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทครูผู้ใช้สื่อเทคโนโลยี ระบบ OBEC Content Center มีผลงานระดับดีข้อมูลโดย นายภาณุพงศ์  จินะทอง ผู้ดูแลระบบ

 

รางวัลทรงคุณค่า OBEC Awards ภาคใต้ คุณครูภาณุพงศ์ จินะทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางกาญจนา สังข์สี ผู้อำนวยการ​โรงเรียน​บ้านบางหิน
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูภาณุพงศ์ จินะทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านบริหารจัดการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า OBEC Awards ภาคใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
เมื่อวันที่ 22-24 เดือน สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดตรัง
นางกาญจนา สังข์สี ผู้อำนวยการ​โรงเรียน​บ้านบางหิน ได้เข้าร่วมประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Ageement: PA)
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565
นางกาญจนา สังข์สี ผู้อำนวยการ​โรงเรียน​บ้านบางหิน
ได้เข้าร่วมประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Ageement: PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
โดยมีว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการ สพป.ระนอง , นางสาววัชราภรณ์ ปัฏนา รองผู้อำนวยการ สพป.ระนอง และนายสุภพ โพชนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านนาพรุ) เป็นกรรมการในการประเมินครั้งนี้ ซึ่งการประเมินดังกล่าวได้ผ่านลุล่วงไปด้วยดี ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
ข้อมูลโดย นายภาณุพงศ์  จินะทอง ผู้ดูแลระบบ
 
 

รับทุนจากกาชาดจังหวัดระนอง
วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565
นางกาญจนา สังข์สี ผู้อำนวยการ​โรงเรียน​บ้านบางหิน
เด็กหญิงอารยา ไมหมาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบางหิน ได้รับทุนจากกาชาดจังหวัดระนอง จำนวน 1 คน
ณ ศาลาประชาคมอำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
คณะทำงานดำเนินการจัดทำวิจัยพัฒนาคุณภาพ​การศึกษา​
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565
นางกาญจนา สังข์สี ผู้อำนวยการ​โรงเรียน​บ้านบางหิน ร่วมเป็นคณะทำงานดำเนินการจัดทำวิจัยพัฒนาคุณภาพ​การศึกษา​ตามนโยบาย​และจุดเน้นสำนักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​ระนอง​ ประจำปีงบประมาณ​ 2565​ ครั้งที่1/2565
ณ​ ห้องประชุม​ปะการัง​ สำนักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​ระนอง

ข้อมูลโดย นายภาณุพงศ์  จินะทอง ผู้ดูแลระบบ
 
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 นางกาญจนา สังข์สี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหิน เป็นประธานเปิดพิธีกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณะครูและนักเรียนตั้งแต่ช่วงชั้นอนุบาล 2 ถึง ช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การมอบรางวัลประกวดวาดภาพระบายสี และการเข้าฐานทดลองวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมชมการยิงจรวดขวดน้ำของตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนกะเปอร์วิทยาที่นำการทดลองมาให้นักเรียนได้มีความรู้เกี่ยวกับวันวิทยาศาสตร์
ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านบางหิน
อบรมเชิงปฎิบัติการ​ขับเคลื่อนการจัดการเรียน​รู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษา​ขั้นพื้นฐาน (Obec​ Content​ Center)
เมื่อวันที่ 15-16 สิงหาคม 2565
นางกาญจนา สังข์สี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหิน และนางสาวธิดาภรณ์ เทพแก้ว ครูโรงเรียนบ้านบางหิน เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ​ขับเคลื่อนการจัดการเรียน​รู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษา​ขั้นพื้นฐาน (Obec​ Content​ Center) ระดับภูมิภาค ​cluster 6​ (ตรัง​ กระบี่​ พังงา​ ภูเก็ต​ ระนอง)
ณ​ โรงแรม​ปาหนัน​ รีสอร์ท​ จังหวัดกระบี่


ข้อมูลโดย นายภาณุพงศ์  จินะทอง ผู้ดูแลระบบ
 
พิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
นางกาญจนา สังข์สี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหิน
พร้อมด้วยข้าราชการครูเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ณ ที่ว่าการอำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง


ข้อมูลโดย นายภาณุพงศ์  จินะทอง ผู้ดูแลระบบ
 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
โรงเรียนบ้านบางหินได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ นางกาญจนา สังข์สี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหิน พร้อมด้วยคณะคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกช่วงชั้นตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๒-๓ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และผู้ปกครอง ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ณ โรงเรียนบ้านบางหิน
กิจกรรมวันอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2565
วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565
โรงเรียนบ้านบางหินได้จัดกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2565
โดยมี นางสุณีย์ โพชนุกูล กล่าวพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยคณะคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกช่วงชั้นตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2-3 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกิจกรรมการแสดงวันอาเซียน การตอบคำถามวันอาเซียน และการมอบรางวัลแก่นักเรียนทุกช่วงชั้น ณ โรงเรียนบ้านบางหิน
พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
นางกาญจนา สังข์สี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหิน
ร่วมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านบางหิน และนักเรียนเข้าร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ตรงกับวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ของทุกปี
และผู้ปกครองร่วมกันพัฒนาโรงเรียนทำความดี จงรักภักดี เทิดไท้องค์ราชัน
ณ โรงเรียนบ้านบางหิ
การฝึกอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565
เมื่อวันที่ 21 ถึง 22 กรกฎาคม 2565
นางกาญจนา สังข์สี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหิน
ร่วมด้วยคณะครูในเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 5 กะเปอร์พัฒน์ จำนวน 5 โรงเรียน และโรงเรียนในเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 6 ปัทมคีรี จำนวน 2 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 กำหนดการเข้าค่าย วันที่ 21 ถึง 22 กรกฎาคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง


ข้อมูลโดย นายภาณุพงศ์  จินะทอง ผู้ดูแลระบบ
 
การคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียน
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นางกาญจนา สังข์สี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหิน ได้มอบหมายให้คณะครูประจำชั้น ดำเนินการคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และนักเรียนทุกคนได้ผ่านการคัดกรองการอ่านและการเขียนครบทุกคน
ร่วมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
นางกาญจนา สังข์สี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหิน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านบางหิน ร่วมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 เพื่อเป็นพุทธบูชาและการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทย วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ วัดป่าตะเคียนงาม สำนักสงฆ์วัดวังกุ่ม ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
งานจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565
โรงเรียนบ้านบางหินนำคระครูและนักเรียนลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมกับครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 5 กะเปอร์พัฒน์ ร่วมงานจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 ( 1 กรกฎาคม 2565) โดยมีนายชัยวุฒิ บุตรศรี นายอำเภอกะเปอร์ เป็นประธานในพิธี เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน