รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนบ้านบางหิน
166 หมู่ที่ 2 บ้านบางหิน   ตำบลบางหิน  อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 85120
เบอร์โทรศัพท์ 0653485491 เบอร์แฟกส์ -
Email : @gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :