กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายกัมพล ยอดมงคล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0815374109
อีเมล์ : darkeyes2527@gmail.com

นางสาวธิดาภรณ์ เทพแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางอนุธิดา สุขเกื้อ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2