ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ปี2563
วันที่ 18-20 มีนาคม 2564
คณะครูโรงเรียนบ้านบางหินและคณะครูโรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง ได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านบางหิน
จุดประสงค์ เพื่อสร้างการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ความสามัคคี การตรงต่อเวลาและหน้าที่ ทักษะการใช้ชีวิต เพื่อเกิดประโยชน์ให้แก่นักเรียนในค่ายครั้งนี้

 
ข้อมูลโดยนายภาณุพงศ์ จินะทอง ผู้ดูแลระบบ
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2564,21:22   อ่าน 678 ครั้ง