ภาพกิจกรรม
พิธีเข้าประจำกองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี2563
24 ธันวาคม 2563  งานลูกเสือโรงเรียนบ้านบางหิน ได้จัดกิจกรรมเข้าประจำกองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และประดับอินทรธนูให้กับลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ จำนวน 34 คน โดยมี นายธีรวุฒิ  บุญโสภาส ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบ้านนา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และนางกาญจนา  สังข์สี ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบ้านบางหิน กล่าวรายงาน ซึ่งถือเป็นพิธีทีสำคัญ เพื่อลูกเสือ-เนตรนารี จะเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โดยสมบูรณ์ ซึ่งพิธีการเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

     1. เพื่อให้ลูกเสือยอมรับและปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
     2. เพื่อให้ลูกเสือเกิดความภาคภูมิใจในเกียรติของลูกเสือ
     3. เพื่อให้ลูกเสือปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี
     4. เพื่อส่งเสริมความมีระเบียบวินัยแก่ลูกเสือ
     5. เพื่อให้ลูกเสือได้รู้จักการปฏิบัติตนต่อหน้าที่ต่อผู้กำกับลูกเสือ
     6. เพื่อให้ลูกเสือได้รู้จักรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม

ข้อมูลโดยนายภาณุพงศ์ จินะทอง ผู้ดูแลระบบ

โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2564,21:54   อ่าน 3093 ครั้ง