ภาพกิจกรรม
“รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสาน 100 ล้านต้น จังหวัดละ 1,000 กล้า
วันที่ 5 สิงหาคม 2564
นางกาญจนา สังข์สี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหิน
และคณะครู ร่วมกันปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ ประจำปี 2564
โครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชาพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ “รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสาน 100 ล้านต้น จังหวัดละ 1,000 กล้า
ณ โรงเรียนบ้านบางหิน ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

ข้อมูลโดยนายภาณุพงศ์  จินะทอง ผู้ดูแลระบบ
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2564,12:24   อ่าน 1013 ครั้ง