ภาพกิจกรรม
วงดนตรีไทยบางหินสังคีต
วงดนตรีไทยโรงเรียนบ้านบางหิน ได้นำวงดนตรีวงปี่พาทย์มอญ บรรเลงประกอบพิธีสวดพระอภิธรรม ที่บ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง เป็นเวลา2คืน โดยการนำของนางกาญจนาสังข์สี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหิน ควบคุมวงโดยนายภาณุพงศ์ จินะทอง และนางสาวมะลินี สุขแปะฮ้าวครูโรงเรียนบ้านบางหิน
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2565,22:09   อ่าน 251 ครั้ง