ภาพกิจกรรม
วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี2565
วันที่ 23 มิถุนายน 2565
นางกาญจนา สังข์สี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหินคณะผู้อำนวยการโรงเรียนโซนกะเปอร์พัฒน์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบางหิน ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลุกเสือแห่งชาติ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี รู้จักการรักษาระเบียบวินัย และความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ สนามโรงเรียนบ้านบางหิน


 
ข้อมูลโดยนายภาณุพงศ์ จินะทอง ผู้ดูแลระบบ
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2565,10:11   อ่าน 154 ครั้ง