ข่าวประชาสัมพันธ์
การนิเทศติดตาม ผลการดำเนินการบริหารงาน 4 ด้าน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565
นางกาญจนา สังข์สี ผู้อำนวยการ​โรงเรียน​บ้านบางหิน
ได้รับการนิเทศติดตาม ผลการดำเนินการบริหารงาน 4 ด้านการดำเนินงาน 3 กลยุทธ์ 9 จุดเน้น และการดำเนินงานตามเจตนารมณ์ในการสร้างสมรรถนะการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โดยมีศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ นางศุภศิริ ชัยวัชรินทร์


 
ข้อมูลโดย นายภาณุพงศ์  จินะทอง ผู้ดูแลระบบ
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2565,00:00   อ่าน 24 ครั้ง