ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเมิครูผู้ช่วย
ประเมินครูผู้ช่วย  ครั้งที่ 4 
วันที่ 11  มีนาคม  2565 
โรงเรียนบ้านบางหิน  ได้ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย  ของนางสาวชนาภรณ์  ชัยฉิม ได้รับเกียรติจากนางกาญจนา สังข์สี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหิน  คุณครูจำเรียง นาคแก้ว   และนายจำเนียร สาลี   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 
ซึ่งการประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
ณ ห้องประชุมอินทนิล   โรงเรียนบ้านบางหินข้อมูลโดยนายภาณุพงศ์ จินะทอง
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2565,20:53   อ่าน 1002 ครั้ง