ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565
เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565 
วันที่ 17 พฤษภาคม  2565    
 ทางโรงเรียนขอความร่วมมือนักเรียนที่เดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดระนอง
  ให้เดินทางกลับมาในพื้นที่เพื่อสังเกตอาการตนเอง 
ตามมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
  พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด

ข้อมูลโดยนายภาณุพงศ์ จินะทอง ผู้ดูแลระบบ
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 2565,01:20   อ่าน 52 ครั้ง