ข่าวประชาสัมพันธ์
ปรับพื้นฐานนักเรียนก่อนเปิดเทอม
ตั้งแต่วันที่ 9-13 พฤษภาคม  2565   โรงเรียนบ้านบางหิน  ดำเนินการตาม
นโนบาย จุดเน้น สพฐ.การฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้   เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  ระดับชั้นประถม ป.1 จำนวน 36 คน ชั้น ป.3 จำนวน  35 คน  , ชั้น ป.6 จำนวน  22 คน 
และ ชั้นมัธยม  ม.1  จำนวน 20 คน
ณ โรงเรียนบ้านบางหิน  อำเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง

ข้อมูลโดยนายภาณุพงศ์ จินะทอง
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2565,09:46   อ่าน 46 ครั้ง