ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลุกเสือแห่งชาติ
วันที่ 23 มิถุนายน 2565
นางกาญจนา สังข์สี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหินคณะผู้อำนวยการโรงเรียนโซนกะเปอร์พัฒน์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบางหิน ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลุกเสือแห่งชาติ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี รู้จักการรักษาระเบียบวินัย และความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ สนามโรงเรียนบ้านบางหิน
 
 
ข้อมูลโดยนายภาณุพงศ์ จินะทอง ผู้ดูแลระบบ
กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
วันที่ 22 มิถุนายน 2565
นางกาญจนา สังข์สี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหินคณะครูและนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของทรัพยากรในทะเลอันดามัน บริเวณพื้นที่จังหวัดระนอง โดยชุมชนมีส่วนร่วม บริเวณท่าเรือแหลมพ่อตา บ้านบางหิน ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 
 

ข้อมูลโดยนายภาณุพงศ์ จินะทอง ผู้ดูแลระบบ

 
กิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง
วันที่ 15 มิถุนายน 2565
คณะครูและนักเรียนลูกเสือจิตอาสาโรงเรียนบ้านบางหิน ร่วมกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง ตำบลบางหิน โดยสภาองค์กรชุมชนตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ณ แหลมพ่อตา
 

ข้อมูลโดยนายภาณุพงศ์   จินะทอง ผู้ดูแลระบบ

พิธีวันไหว้ครู 2565
วันที่ 9 มิถุนายน​ 2565 คณะครูและนักเรียนโรงเรียน​บ้าน​บางหิน​
ร่วมพิธีวันไหว้ครู 2565 ตรงกับ วันที่ 9 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือนมิถุนายน อันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของสถานศึกษาที่จัดให้วันนี้เป็นวันไหว้ครูเพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงครู และได้ทำกิจกรรมร่วมกันณ หอประชุมอเนกประสงค์
 

ข้อมูลโดยนายภาณุพงศ์   จินะทอง ผู้ดูแลระบบ

พิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565 นางกาญจนา สังข์สี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหิน ร่วมด้วยคณะครูข้าราชการเข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี "พระราชินี" ทรงเจริญพระชนมายุ 44 พรรษา
ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง จึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวโรกาสอันเป็นมหามงคล
โครงการฝึกอบรมลูกเสือ​จิตอาสาพระราชทาน 2565
เมื่อวันที่ 1-4​ มิถุนายน​ 2565
คณะครูและนักเรียนโรงเรียน​บ้าน​บางหิน​ โรงเรียน​บ้านบางเบน​ โรงเรียน​บ้านสำนัก​ และโรงเรีย​นบ้านนา​ เครือข่าย​การจัดการ​ศึกษา​ที่ 5​ (กะเปอร์​พัฒน์​)​ ร่วมกันจัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือ​จิตอาสาพระราชทาน ​ ณ​ ค่ายลูก​เสือโรงเรียน​บ้านบางหิน​ โครงการ​สำเร็จ​ลุล่วงไปได้ด้วยดีเพราะความสามัคคีของพวกเราทุกคน​ ขอขอบคุณ​วิทยากรทุกท่าน​ที่มาให้ความรู้แก่นักเรียนทุกคน
 

ข้อมูลโดยนายภาณุพงศ์   จินะทอง ผู้ดูแลระบบ

โครงการ Kids Sefty Water
วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2565
นางกาญจนา สังข์สี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหิน
นำโดยคณะครูและบุคลากร นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ต่อยอดเพิ่มพูนประสบการณ์จากเมื่อ 3 ปีที่เเล้ว ในโครงการ Kids Sefty Water ตลอดระยะเวลา 3วัน ในโครงการของหลักสูตร Junior Lifeguards เรียนรู้กับสิ่งที่ครูเอ็ดดี้เเละคณะครูจากโรงเรียนไลฟ์เซฟวิ่ง ประเทศไทย และการเข้าหาผู้ประสบภัย การตรวจสอบพื้นที่อย่างปลอดภัย การช่วยฟื้นคืนชีพฉบับไลฟ์การ์ด (CPR) การใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) สัตว์ทะเลมีพิษ การช่วยเหลืออาหารติดคอ ต้องขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี่ ที่มอบความรู้ให้แก่นักเรียน  
 

ข้อมูลโดยนายภาณุพงศ์   จินะทอง ผู้ดูแลระบบ

คณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศก์การศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565
นางกาญจนา สังข์สี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหิน
นำโดยคณะครูและบุคลากรให้การต้อนรับ คณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศก์การศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่ นางสาววัชราภรณ์ ปัฏนา รองผู้อำนวยการ สพป.ระนอง นางสาวพนิตนันท์ เพชรนาค ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางวันเพ็ญ คชการ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี และนางศุภศิริ ชัยวัชรินทร์ ศึกษานิเทศก์วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เข้าติดตามการปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา-19  

ข้อมูลโดยนายภาณุพงศ์   จินะทอง ผู้ดูแลระบบ

พิธีเปิดงานกองทุนแม่ของแผ่นดินของหมู่ที่ 5 บ้านคลองทราย
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565
โรงเรียนบ้านบางหิน นำโดยวงดนตรีบางหินสังคีต วงโปงลางและนางไห แสดงพิธีเปิดงานกองทุนแม่ของแผ่นดินของหมู่ที่ 5 บ้านคลองทราย ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 

ข้อมูลโดยนายภาณุพงศ์   จินะทอง ผู้ดูแลระบบ

ปรับพื้นฐานนักเรียนก่อนเปิดเทอม
ตั้งแต่วันที่ 9-13 พฤษภาคม  2565   โรงเรียนบ้านบางหิน  ดำเนินการตาม
นโนบาย จุดเน้น สพฐ.การฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้   เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  ระดับชั้นประถม ป.1 จำนวน 36 คน ชั้น ป.3 จำนวน  35 คน  , ชั้น ป.6 จำนวน  22 คน 
และ ชั้นมัธยม  ม.1  จำนวน 20 คน
ณ โรงเรียนบ้านบางหิน  อำเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง

ข้อมูลโดยนายภาณุพงศ์ จินะทอง
เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565
เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565 
วันที่ 17 พฤษภาคม  2565    
 ทางโรงเรียนขอความร่วมมือนักเรียนที่เดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดระนอง
  ให้เดินทางกลับมาในพื้นที่เพื่อสังเกตอาการตนเอง 
ตามมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
  พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด

ข้อมูลโดยนายภาณุพงศ์ จินะทอง ผู้ดูแลระบบ
กิจกรรม​ฟื้นฟูภาวะถดภอยทางการเรียนรู้​(Learning​ Loss​ Recovery)
กิจกรรม​ฟื้นฟูภาวะถดภอยทางการเรียนรู้​(Learning​ Loss​ Recovery)
ประเมิครูผู้ช่วย
ประเมินครูผู้ช่วย  ครั้งที่ 4 
วันที่ 11  มีนาคม  2565 
โรงเรียนบ้านบางหิน  ได้ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย  ของนางสาวชนาภรณ์  ชัยฉิม ได้รับเกียรติจากนางกาญจนา สังข์สี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหิน  คุณครูจำเรียง นาคแก้ว   และนายจำเนียร สาลี   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 
ซึ่งการประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
ณ ห้องประชุมอินทนิล   โรงเรียนบ้านบางหินข้อมูลโดยนายภาณุพงศ์ จินะทอง
รับผลการเรียน / จ่ายค่าอาหารกลางวัน
จ่ายค่าอาหารกลางวัน และรับผลการเรียนของนักเรียน
ทำบุญโรงเรียน
วันที่  3 กุมภาพันธ์  2565     
 นางกาญจนา  สังข์สี   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหิน
   พร้อมด้วยคณะคุณครูและนักเรียน ผู้ปกครอง ได้ร่วมพิธีกรรมทางศาสนาพุทธทำบุญโรงเรียนบ้านบางหิน ช่วงเช้าถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์  จำนวน 9  รูป  เพื่อเป็นสิริมงคล  และช่วงบ่ายได้เชิญโต๊ะอิหม่ามอาวุโสทำพิธีทางศาสนาอิสลาม  รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจที่ดีในการทำงานและการเรียน         ณ โรงเรียนบ้านบางหิน  อำเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง
 
 
 
ข้อมูลโดยนายภาณุพงศ์ จินะทอง
รับสมัครนักเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์.....
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 
ชั้นอนุบาล 2  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ดูรายละเอียดแต่ละช่วงชั้น ตามเกณฑ์ที่กำหนด  เตรียมเอกสารมาให้พร้อมนะจ๊ะ 
 รับสมัครในวันราชการ   ณ​ โรงเรียนบ้านบางหินค่ะ
 
ข้อมูลโดย นายภาณุพงศ์ จินะทอง
เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
วันที่  20  มกราคม  2565     
   นางกาญจนา  สังข์สี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหิน  พร้อมด้วยคณะคุณครูและจิตอาสาทำกิจกรรม “
เราทำความดีด้วยหัวใจ”  เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม 2565 และวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 18 มกราคม 2565  ภายใต้กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา” 
ณ โรงเรียนบ้านบางหิน   อำเภอกะเปอร์   จังหวัดระนอง
 
 
ข้อมูลโดยนายภาณุพงศ์ จินะทอง
การพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน
เมื่อวันที่  11  มกราคม  2565     
   นางกาญจนา  สังข์สี   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหิน   พร้อมด้วยคณะคุณครูช่วงชั้นอนุบาลและผู้ปกครองได้เข้าร่วมโครงการทักษะ EF (Executive Functions) “การพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน” สำหรับผู้ปกครอง  โดยผู้ให้ความรู้ นายปรารมภ์ นาคบำรุง พร้อมด้วยคณะจากวิทยาลัยชุมชนระนอง เพื่อให้ความรู้ผู้ปกครองในการเล่านิทาน วิธีการเล่าให้กับบุตรหลานที่บ้านได้ และมีกิจกรรมอย่างอื่นให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมอีกด้วย ทั้งนี้ทางวิทยาลัยชุมชนระนองได้ประเมินครูอนุบาลโรงเรียนบ้านบางหิน ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางหิน โดยการเล่านิทานให้เด็กได้มีส่วนร่วมจากการฟังนิทาน     ณ โรงเรียนบ้านบางหิน   อำเภอกะเปอร์   จังหวัดระนอง
 
 
 
ข้อมูลโดยนาย ภาณุพงศ์ จินะทอง
วันเด็กแห่งชาติ
เมื่อวันที่  7  มกราคม  2565     
   นางกาญจนา  สังข์สี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหิน พร้อมด้วยคณะคุณครูและนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2565 มีการแสดงบนเวที และการหยิบฉลากของขวัญวันเด็ก โดยมีผู้ใหญ่ใจดีได้มอบของขวัญ ทุนการศึกษา และอาหารให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านบางหิน ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเป็นอย่างสูงที่สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 
ณ โรงเรียนบ้านบางหิน   อำเภอกะเปอร์   จังหวัดระนอง
 
ข้อมูลโดยนายภาณุพงศ์ จินะทอง
วงดนตรีไทยโรงเรียนบ้านบางหิน
วงดนตรีไทยโรงเรียนบ้านบางหิน ได้นำวงดนตรีวงปี่พาทย์มอญ บรรเลงประกอบพิธีสวดพระอภิธรรม ที่บ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง เป็นเวลา2คืน โดยการนำของนางกาญจนาสังข์สี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหิน ควบคุมวงโดยนายภาณุพงศ์ จินะทอง และนางสาวมะลินี สุขแปะฮ้าวครูโรงเรียนบ้านบางหิน
ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อวันที่  28  ธันวาคม  2564     
   นางกาญจนา  สังข์สี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหิน พร้อมด้วยคณะคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมโครงการ
ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ตระหนักถึงในการใช้ชีวิตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความพอดี และพร้อมทั้งนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นำมาจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนตามโครงการ 
ณ โรงเรียนบ้านบางริ้น   จังหวัดระนอง
ข้อมูลโดยนายภาณุพงศ์ จินะทอง
มอบทุนการศึกษา
เมื่อวันที่  20  ธันวาคม  2564     
   นางกาญจนา  สังข์สี  
    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหิน
นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ได้รับทุนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   จำนวน 4 ทุน  ทุนละ 1,500 บาท ได้แก่  ด.ช.ทินกร​  จินดาพล  , ด.ช.กิตติกานต์​  เกาะกิ่ง  ด.ช.อภิวัชร  ประศรี  และ ด.ช.วุฒิชัย​  อ่อนแก้ว   
ณ  หออเนกประสงค์โรงเรียนบ้านบางหิน
 
 
ข้อมูลโดยนายภาณุพงศ์ จินะทอง
เลือกประธานนักเรียน
เมื่อวันที่  16  ธันวาคม  2564     
   นางกาญจนา  สังข์สี  
    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหิน
พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบางหิน  ได้เข้าเลือกตั้งสภานักเรียนของช่วงชั้นมัธยม  มีทั้งหมด 3 หมายเลข   ซึ่งหมายเลขที่ 2 เด็กหญิงไปรลิตา  อุบลรัตน์ เป็นสภานักเรียนของโรงเรียนบ้านบางหิน  เป็นกิจกรรมหนึ่งของนักเรียน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยพัฒนาโรงเรียนไปตามกระบวนการนิติธรรม และเป็นกิจกรรมที่จะปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม ความเป็นประชาธิปไตย  มีจิตวิญญาณในการใช้ธรรมาภิบาล  เพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ
ณ  หออเนกประสงค์โรงเรียนบ้านบางหิน
 
 
 
ข้อมูลโดยนายภาณุพงศ์ จินะทอง
พิธีไหว้ครู
วันที่  16  ธันวาคม  2564     
   นางกาญจนา  สังข์สี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหิน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบางหิน ได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา 2564 จัดเพื่อแสดงความรัก ความกตัญญู รำลึกถึงพระคุณที่สาม ต่อผู้ให้ความรู้ให้วิชาแก่ลูกศิษย์  ณ หออเนกประสงค์โรงเรียนบ้านบางหิน
 
 
ข้อมูลโดยนายภาณุพงศ์ จินะทอง
 
 
นิเทศติดตามการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านบางหิน
เมื่อวันที่  14  ธันวาคม  2564     
   นางกาญจนา  สังข์สี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหิน  นางศุภศิริ ชัยวัชรินทร์ เครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  เข้ามานิเทศติดตามการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านบางหิน ในรูปแบบ On Site และเป็นตัวแทนนำทุนการศึกษาจากนางศุภศิริ ชัยวัชรินทร์ มามอบให้กับ เด็กชายปรมัตถ์ พัฒน์ขาว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ณ โรงเรียนบ้านบางหิน
 
 
 
ข้อมูลโดยนายภาณุพงศ์ จินะทอง
ร่วมพิธีตักบาตรและถวายพานพุ่ม ณ ที่ว่าการอำเภอกะเปอร์
วันที่  5  ธันวาคม  2564     
   นางกาญจนา  สังข์สี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหิน พร้อมด้วยคณะครู  
ได้เข้าร่วมพิธีตักบาตรและถวายพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 
ณ ที่ว่าการอำเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง

ข้อมูลโดย นายภาณุพงศ์ จินะทอง ผู้ดูแลระบบ
พิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทย
เมื่อวันที่  5  ธันวาคม  2564     
   นางกาญจนา  สังข์สี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหิน 
เข้าร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยฉบับเยาวชน 
  โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ   
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ณ ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดระนอง 
  โดยนายสมเกียรติ ศีรษะเนตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีมอบข้อมูลโดยนายภาณุพงศ์ จินะทอง ผู้ดูแลระบบ
เจ้าหน้าที่มูลนิธิศุภนิมิตได้มอบอุปกรณ์การเรียน
วันที่ 26  พฤศจิกายน 2564     
   นางกาญจนา  สังข์สี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหิน  พร้อมด้วยคณะครู    ขอขอบคุณ
เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิศุภนิมิตได้มอบอุปกรณ์การเรียน ของใช้ และเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย มอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านบางหิน  
ณ โรงเรียนบ้านบางหิน

ข้อมูลโดย นายภาณุพงศ์ จินะทอง ผู้ดูแลระบบ
เชิญร่วมงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า