ผู้บริหาร

นางกาญจนา สังข์สี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 02/07/2021
ปรับปรุง 29/12/2022
สถิติผู้เข้าชม 97318
Page Views 118792
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ จ.ป.ร. กระบุรี
2 โรงเรียนบ้าน จ.ป.ร. จ.ป.ร. กระบุรี
3 โรงเรียนบ้านรังแตน จ.ป.ร. กระบุรี 077871751
4 โรงเรียนบ้านหินวัว จ.ป.ร. กระบุรี
5 โรงเรียนบ้านน้ำขาว จ.ป.ร. กระบุรี
6 โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว จ.ป.ร. กระบุรี 077-860028
7 โรงเรียนบ้านปลายคลอง น้ำจืด กระบุรี
8 โรงเรียนบ้านดอนกลาง น้ำจืด กระบุรี 077-828812
9 โรงเรียนกระบุรีวิทยา น้ำจืด กระบุรี
10 โรงเรียนบ้านบางกุ้ง น้ำจืด กระบุรี
11 โรงเรียนบ้านบกกราย น้ำจืด กระบุรี
12 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ น้ำจืด กระบุรี 077-891-217
13 โรงเรียนบ้านน้ำแดง น้ำจืดน้อย กระบุรี
14 โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย น้ำจืดน้อย กระบุรี
15 โรงเรียนบ้านทับจาก บางใหญ่ กระบุรี
16 โรงเรียนบ้านบางสองรา บางใหญ่ กระบุรี
17 โรงเรียนบ้านหาดจิก ปากจั่น กระบุรี
18 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี ปากจั่น กระบุรี
19 โรงเรียนบ้านปลายคลองวัน ปากจั่น กระบุรี
20 โรงเรียนบ้านคลองเงิน ปากจั่น กระบุรี
21 โรงเรียนบ้านหนองจิก ปากจั่น กระบุรี
22 โรงเรียนปากจั่นวิทยา ปากจั่น กระบุรี
23 โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ มะมุ กระบุรี
24 โรงเรียนมัชฌิมวิทยา มะมุ กระบุรี
25 โรงเรียนบ้านสวัสดิ์ มะมุ กระบุรี
26 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง มะมุ กระบุรี
27 โรงเรียนบ้านลำเลียง ลำเลียง กระบุรี
28 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) ลำเลียง กระบุรี 0-77871-655
29 โรงเรียนบ้านสองแพรก ลำเลียง กระบุรี
30 โรงเรียนชมน์พัฒนา กะเปอร์ กะเปอร์
31 โรงเรียนบ้านด่าน กะเปอร์ กะเปอร์
32 โรงเรียนกะเปอร์วิทยา กะเปอร์ กะเปอร์
33 โรงเรียนบ้านบางปรุ กะเปอร์ กะเปอร์
34 โรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง กะเปอร์ กะเปอร์ 077-810224
35 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด กะเปอร์ กะเปอร์
36 โรงเรียนประชาอุทิศ กะเปอร์ กะเปอร์
37 โรงเรียนบ้านชาคลี บางหิน กะเปอร์
38 โรงเรียนบ้านบางหิน บางหิน กะเปอร์ 0653485491
39 โรงเรียนบ้านทองหลาง บ้านนา กะเปอร์
40 โรงเรียนบ้านสำนัก ม่วงกลวง กะเปอร์ 077843344
41 โรงเรียนบ้านบางเบน ม่วงกลวง กะเปอร์ 077-861430
42 โรงเรียนบ้านชนะบำรุง เชี่ยวเหลียง กะเปอร์
43 โรงเรียนบ้านคอกช้าง บางพระเหนือ ละอุ่น
44 โรงเรียนทอนเสียดวิทยาคาร บางพระเหนือ ละอุ่น
45 โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง บางพระเหนือ ละอุ่น
46 โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง บางพระเหนือ ละอุ่น
47 โรงเรียนบ้านบางนา บางพระใต้ ละอุ่น
48 โรงเรียนโรงเรียนบ้านเขาฝาชี บางแก้ว ละอุ่น 077-847039
49 โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร บางแก้ว ละอุ่น
50 โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา บางแก้ว ละอุ่น 077-863445 หรือ 087-2770191
51 โรงเรียนทับไชยาพัฒนา บางแก้ว ละอุ่น
52 โรงเรียนวัดช่องลม บางแก้ว ละอุ่น
53 โรงเรียนบ้านปากแพรก ละอุ่นเหนือ ละอุ่น 077880026
54 โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ ละอุ่นใต้ ละอุ่น
55 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง กำพวน สุขสำราญ 077844299
56 โรงเรียนบ้านทะเลนอก กำพวน สุขสำราญ
57 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ กำพวน สุขสำราญ
58 โรงเรียนบ้านกำพวน กำพวน สุขสำราญ -
59 โรงเรียนสุขสำราญ กำพวน สุขสำราญ
60 โรงเรียนบ้านแหลมนาว นาคา สุขสำราญ
61 โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก นาคา สุขสำราญ 077872805
62 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ) นาคา สุขสำราญ 077-874061
63 โรงเรียนบ้านบางมัน นาคา สุขสำราญ 0-7782-8112
64 โรงเรียนบ้านควนไทรงาม นาคา สุขสำราญ
65 โรงเรียนบ้านหินดาด ทรายแดง เมืองระนอง
66 โรงเรียนบ้านน้ำตก ทรายแดง เมืองระนอง
67 โรงเรียนบ้านบางสีกิ้ม ทรายแดง เมืองระนอง
68 โรงเรียนบ้านทรายแดง ทรายแดง เมืองระนอง
69 โรงเรียนบ้านบางนอน บางนอน เมืองระนอง 0896523045
70 โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา บางนอน เมืองระนอง
71 โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร บางนอน เมืองระนอง
72 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร บางริ้น เมืองระนอง
73 โรงเรียนบ้านบางกลาง บางริ้น เมืองระนอง
74 โรงเรียนบ้านบางริ้น บางริ้น เมืองระนอง 077-821460
75 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 บางริ้น เมืองระนอง 0-7781-1660
76 โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา บางริ้น เมืองระนอง
77 โรงเรียนบ้านเกาะสินไห ปากน้ำ เมืองระนอง
78 โรงเรียนบ้านเกาะเหลา ปากน้ำ เมืองระนอง
79 โรงเรียนบ้านปากน้ำ ปากน้ำ เมืองระนอง
80 โรงเรียนบ้านเขานางหงส์ ปากน้ำ เมืองระนอง
81 โรงเรียนบ้านหินช้าง ปากน้ำ เมืองระนอง
82 โรงเรียนบ้านนกงาง ราชกรูด เมืองระนอง 077897760
83 โรงเรียนบ้านคลองของ ราชกรูด เมืองระนอง
84 โรงเรียนบ้านขจัดภัย ราชกรูด เมืองระนอง
85 โรงเรียนบ้านละออง ราชกรูด เมืองระนอง
86 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว หงาว เมืองระนอง
87 โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ หงาว เมืองระนอง
88 โรงเรียนบ้านท่าฉาง หงาว เมืองระนอง
89 โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก) หงาว เมืองระนอง
90 โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น หาดส้มแป้น เมืองระนอง
91 โรงเรียนบ้านเกาะช้าง เกาะพยาม เมืองระนอง
92 โรงเรียนศรีอรุโณทัย เขานิเวศน์ เมืองระนอง
93 โรงเรียนอนุบาลดวงกมล เขานิเวศน์ เมืองระนอง
94 โรงเรียนชาติเฉลิม เขานิเวศน์ เมืองระนอง
95 โรงเรียนสหายวิทย์ เขานิเวศน์ เมืองระนอง
96 โรงเรียนสตรีระนอง เขานิเวศน์ เมืองระนอง
97 โรงเรียนอนุบาลระนอง เขานิเวศน์ เมืองระนอง
98 โรงเรียนหมิงซิน เขานิเวศน์ เมืองระนอง