ผู้บริหาร

นางกาญจนา สังข์สี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 02/07/2021
ปรับปรุง 10/05/2023
สถิติผู้เข้าชม 129963
Page Views 153851
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านหินวัว จ.ป.ร. กระบุรี
2 โรงเรียนบ้านน้ำขาว จ.ป.ร. กระบุรี
3 โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว จ.ป.ร. กระบุรี 077-860028
4 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ จ.ป.ร. กระบุรี
5 โรงเรียนบ้านรังแตน จ.ป.ร. กระบุรี 077871751
6 โรงเรียนบ้าน จ.ป.ร. จ.ป.ร. กระบุรี
7 โรงเรียนบ้านบกกราย น้ำจืด กระบุรี
8 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ น้ำจืด กระบุรี 077-891-217
9 โรงเรียนบ้านปลายคลอง น้ำจืด กระบุรี
10 โรงเรียนบ้านดอนกลาง น้ำจืด กระบุรี 077-828812
11 โรงเรียนกระบุรีวิทยา น้ำจืด กระบุรี
12 โรงเรียนบ้านบางกุ้ง น้ำจืด กระบุรี
13 โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย น้ำจืดน้อย กระบุรี
14 โรงเรียนบ้านน้ำแดง น้ำจืดน้อย กระบุรี
15 โรงเรียนบ้านบางสองรา บางใหญ่ กระบุรี
16 โรงเรียนบ้านทับจาก บางใหญ่ กระบุรี
17 โรงเรียนบ้านคลองเงิน ปากจั่น กระบุรี
18 โรงเรียนบ้านหนองจิก ปากจั่น กระบุรี
19 โรงเรียนปากจั่นวิทยา ปากจั่น กระบุรี
20 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี ปากจั่น กระบุรี
21 โรงเรียนบ้านหาดจิก ปากจั่น กระบุรี
22 โรงเรียนบ้านปลายคลองวัน ปากจั่น กระบุรี
23 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง มะมุ กระบุรี
24 โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ มะมุ กระบุรี
25 โรงเรียนมัชฌิมวิทยา มะมุ กระบุรี
26 โรงเรียนบ้านสวัสดิ์ มะมุ กระบุรี
27 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) ลำเลียง กระบุรี 0-77871-655
28 โรงเรียนบ้านสองแพรก ลำเลียง กระบุรี
29 โรงเรียนบ้านลำเลียง ลำเลียง กระบุรี
30 โรงเรียนบ้านบางปรุ กะเปอร์ กะเปอร์
31 โรงเรียนกะเปอร์วิทยา กะเปอร์ กะเปอร์
32 โรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง กะเปอร์ กะเปอร์ 077-810224
33 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด กะเปอร์ กะเปอร์
34 โรงเรียนประชาอุทิศ กะเปอร์ กะเปอร์
35 โรงเรียนชมน์พัฒนา กะเปอร์ กะเปอร์
36 โรงเรียนบ้านด่าน กะเปอร์ กะเปอร์
37 โรงเรียนบ้านชาคลี บางหิน กะเปอร์
38 โรงเรียนบ้านบางหิน บางหิน กะเปอร์ 0653485491
39 โรงเรียนบ้านทองหลาง บ้านนา กะเปอร์
40 โรงเรียนบ้านสำนัก ม่วงกลวง กะเปอร์ 077843344
41 โรงเรียนบ้านบางเบน ม่วงกลวง กะเปอร์ 077-861430
42 โรงเรียนบ้านชนะบำรุง เชี่ยวเหลียง กะเปอร์
43 โรงเรียนทอนเสียดวิทยาคาร บางพระเหนือ ละอุ่น
44 โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง บางพระเหนือ ละอุ่น
45 โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง บางพระเหนือ ละอุ่น
46 โรงเรียนบ้านคอกช้าง บางพระเหนือ ละอุ่น
47 โรงเรียนบ้านบางนา บางพระใต้ ละอุ่น
48 โรงเรียนทับไชยาพัฒนา บางแก้ว ละอุ่น
49 โรงเรียนวัดช่องลม บางแก้ว ละอุ่น
50 โรงเรียนโรงเรียนบ้านเขาฝาชี บางแก้ว ละอุ่น 077-847039
51 โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร บางแก้ว ละอุ่น
52 โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา บางแก้ว ละอุ่น 077-863445 หรือ 087-2770191
53 โรงเรียนบ้านปากแพรก ละอุ่นเหนือ ละอุ่น 077880026
54 โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ ละอุ่นใต้ ละอุ่น
55 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ กำพวน สุขสำราญ
56 โรงเรียนบ้านกำพวน กำพวน สุขสำราญ -
57 โรงเรียนสุขสำราญ กำพวน สุขสำราญ
58 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง กำพวน สุขสำราญ 077844299
59 โรงเรียนบ้านทะเลนอก กำพวน สุขสำราญ
60 โรงเรียนบ้านแหลมนาว นาคา สุขสำราญ
61 โรงเรียนบ้านบางมัน นาคา สุขสำราญ 0-7782-8112
62 โรงเรียนบ้านควนไทรงาม นาคา สุขสำราญ
63 โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก นาคา สุขสำราญ 077872805
64 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ) นาคา สุขสำราญ 077-874061
65 โรงเรียนบ้านบางสีกิ้ม ทรายแดง เมืองระนอง
66 โรงเรียนบ้านทรายแดง ทรายแดง เมืองระนอง
67 โรงเรียนบ้านหินดาด ทรายแดง เมืองระนอง
68 โรงเรียนบ้านน้ำตก ทรายแดง เมืองระนอง
69 โรงเรียนบ้านบางนอน บางนอน เมืองระนอง 0896523045
70 โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา บางนอน เมืองระนอง
71 โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร บางนอน เมืองระนอง
72 โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา บางริ้น เมืองระนอง
73 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 บางริ้น เมืองระนอง 0-7781-1660
74 โรงเรียนบ้านบางริ้น บางริ้น เมืองระนอง 077-821460
75 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร บางริ้น เมืองระนอง
76 โรงเรียนบ้านบางกลาง บางริ้น เมืองระนอง
77 โรงเรียนบ้านปากน้ำ ปากน้ำ เมืองระนอง
78 โรงเรียนบ้านเขานางหงส์ ปากน้ำ เมืองระนอง
79 โรงเรียนบ้านหินช้าง ปากน้ำ เมืองระนอง
80 โรงเรียนบ้านเกาะสินไห ปากน้ำ เมืองระนอง
81 โรงเรียนบ้านเกาะเหลา ปากน้ำ เมืองระนอง
82 โรงเรียนบ้านขจัดภัย ราชกรูด เมืองระนอง
83 โรงเรียนบ้านละออง ราชกรูด เมืองระนอง
84 โรงเรียนบ้านคลองของ ราชกรูด เมืองระนอง
85 โรงเรียนบ้านนกงาง ราชกรูด เมืองระนอง 077897760
86 โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ หงาว เมืองระนอง
87 โรงเรียนบ้านท่าฉาง หงาว เมืองระนอง
88 โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก) หงาว เมืองระนอง
89 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว หงาว เมืองระนอง
90 โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น หาดส้มแป้น เมืองระนอง
91 โรงเรียนบ้านเกาะช้าง เกาะพยาม เมืองระนอง
92 โรงเรียนสหายวิทย์ เขานิเวศน์ เมืองระนอง
93 โรงเรียนสตรีระนอง เขานิเวศน์ เมืองระนอง
94 โรงเรียนอนุบาลระนอง เขานิเวศน์ เมืองระนอง
95 โรงเรียนหมิงซิน เขานิเวศน์ เมืองระนอง
96 โรงเรียนศรีอรุโณทัย เขานิเวศน์ เมืองระนอง
97 โรงเรียนอนุบาลดวงกมล เขานิเวศน์ เมืองระนอง
98 โรงเรียนชาติเฉลิม เขานิเวศน์ เมืองระนอง